הדר דף הבית בלי JCI

תקציר מדיניות אבטחת המידע במרכז הרפואי הלל יפה

1. מחויבות הנהלה לנושא אבטחת מידע

הנהלת בית החולים הלל יפה (להלן: "ההנהלה") רואה את ההגנה על המידע בהיבט של שלימות, זמינות ואמינות, כנושא בעל חשיבות עליונה. הנהלת בית החולים תקצה את המשאבים הנדרשים, על מנת לעמוד בדרישות מערכת ניהול אבטחת המידע (מנא"מ) כפי שמתחייב בתקנים ISO270011, ISO27799. על עובדי בית החולים הלל יפה להיות מודעים לסיכונים של חשיפת מידע, לעשות את כל האמצעים כדי למנוע חשיפה ואם ייתקלו באירוע חריג עליהם לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע. 

 

2. אחריות על אבטחת מידע בבית החולים 

הנהלת בית החולים הגדירה את המסגרות הארגוניות אשר יישמו את מדיניות אבטחת המידע בבית החולים ויבקרו את אופן יישומה: 

  • ועדת היגוי לנושא אבטחת מידע – מגדירה את מדיניות ונהלי ביה"ח בתחומים הנוגעים לאבטחת מידע. 
  • ממונה על אבטחת מידע - הממונה על אבטחת המידע בבית החולים אחראי לניהול השוטף של ענייני אבטחת מידע בבית החולים. 
  • נאמני אבטחת מידע במחלקות – ההנהלה מינתה נציגות אבטחת מידע ביחידות השונות, על מנת להבטיח הטמעה מיטבית של מדיניות אבטחת המידע בכלל חלקי בית החולים. 

3. אבטחה לוגית

האבטחה הלוגית מהווה את ה"שכבה" העיקרית והקרובה ביותר בהגנה על המידע המצוי במערכות המחשב והתקשורת. ממונה אבטחת המידע בבית החולים יתווה את רמת האבטחה הלוגית המחייבת עבור רכיביהן השונים של מערכות המחשוב והתקשורת. תיושם מדיניות הרשאות ובקרת גישה למידע רפואי בהתאם לתפקיד והצורך המקצועי. 

 

4. אבטחה פיזית 

יישמו הגנות ובקרות פיזיות, על מנת למנוע פעולות אשר תוצאותיהן עשויות להיות חשיפה, גניבה, שינוי או הרס של מידע. אמצעי הגנה אלו יתאימו לרמת הסיווג של המידע. 

 

5. אבטחת משאבי אנוש 

נקבעו עקרונות אבטחת מידע בכל הקשור לעובדי בית החולים, על מנת לצמצם את הסיכונים הנובעים מבעיות במהימנות עובדים, חוסר מודעות של עובדים או רצון מכוון של עובד לפגוע במידע האגור במערכות בית החולים.

 

6. ניהול וסיווג נכסים 

המידע בבית החולים יסווג בהתאם לרגישות המידע וחיוניותו.

 

7. אבטחת רשומות

הנהלת בית החולים הגדירה את התהליכים וכלי הטיפול ברשומות (מצעים פיזיים נושאי מידע), במטרה לצמצם את סיכוני הפגיעה במידע האגור בהם. אבטחת רשומות חיונית משום קיומו של מידע רגיש רב על-גבי מצעים פיזיים אשר הגעתם לידיים לא מורשות עלולה להוביל לנזקים. 

 

8. פיתוח ורכש 

היבטי אבטחת מידע ישולבו בתהליכי פיתוח מערכות מידע ובהתקשרות עם ספקים חיצוניים. 

 

9. ניהול המשכיות עסקית

בית החולים יישם תכנית לניהול המשכיות עסקית. היערכות להמשכיות עסקית נועדה לסכל הפרעות לפעילות השוטפת של בית החולים ולהגן על נתונים מפני הרס, שיבוש, מחיקה וכדומה, הנגרמים בהשפעת מקרי כשל משמעותיים או מקרי אסון (שריפה, הצפה, אסונות טבע וכדומה), במערכות המידע הפיזיות והלוגיות של בית החולים.

 

ניתן לפנות בכל עניין הנוגע לפרטיות ואבטחת מידע לאימייל [email protected]

 

  תעודת הסמכה לתקן ניהול אבטחת מידע
  תעודת הסמכה לתקן ניהול אבטחת מידע בתחום הבריאות
 
הדפס
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד