הדר דף הבית בלי JCI

הגשת מסמכי המחקר, על פי סיווג המחקר

 • טופס 1: בקשה לביצוע מחקר
 • טופס 2: טופס הסכמה מדעת לבגיר
 • טופס 3: הסכמה מדעת להורי קטין
 • טופס 4: התחייבות יזם המחקר
 • טופס 5: הצהרת היזם לסיווג המחקר
 • טופס 6: אישור ועדת הלסינקי לביצוע מחקר (טופס 6א: אישור הארכה)
 • טופס 7: אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע המחקר (טופס 7א: אישור הארכה)
 • טופס 8: אישור משרד הבריאות לביצוע מחקר
 • טופס 9: הצהרת היזם ואישור קבלת מסמכי המחקר על ידי רכז הוועדה
 • טופס 10: בקשה לפרסום המחקר בקהילה
 • טופס 11: מכתב לרופא המטפל
 • טופס 12: בקשה לשינויים במחקר
 • טופס 13: הודעה על אירוע חריג
 • טופס 14: הודעה על פטירת משתתף במחקר
 • טופס 15: דוח תקופתי למשרד הבריאות
 • טופס 16: אישור תת ועדת הלסינקי לביצוע מחקר שאלונים/רטרוספקטיבי (טופס 16א: אישור הארכה)
 • טופס 17: אישור מנהל המוסד הרפואי לביצוע מחקר שאלונים/רטרוספקטיבי (טופס 17א: אישור הארכה)

לכל סוג ניסוי רפואי קיימת חבילת הגשה נפרדת, כמתואר בטבלה מספר 1 להלן:

 

א' - ניסוי בתכשיר

ב' - ניסוי באמ"ר

ג' - ניסוי בתרפיות מתקדמות

ד' - ניסוי גנטי

ה' - ניסוי ללא מוצר מחקר

ו' - מחקר בנתונים קיימים ושאלונים

 

 

טבלה מספר 1: מסמכי ההגשה הנדרשים עבור בקשה לניסוי רפואי בבני אדם

 
הדפס
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
חיוג מקוצר
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד