הדר דף הבית בלי JCI

מילוי דוח נוכחות ביום הבחירות

ביום שלישי, 27 בפברואר 2024, יתקיים יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, אשר הוכרז כיום שבתון.

 

תשלום שכר בעד יום הבחירות:

עובד (למעט עובד ארעי) אשר לא עבד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל. בעד יום זה לא ינוכה יום חופשה ממכסת ימי חופשתו הצבורה; אם נדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל שכר עבור שעות עבודתו ובנוסף שעת חופשה בתמורה לכל שעת עבודה שבוצעה ביום הבחירות.

 

התגמול עבוד רופאים ביום זה הינו בהתאם להסכמי הרופאים וכדלהלן:

רופא ששוחרר מעבודתו ביום השבתון יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד אותו יום, בהתאם להנחיות החלות על כלל עובדי המדינה. רופא שעבד בפועל בבית החולים ביום השבתון יקבל בנוסף לשכרו הרגיל, גמול שקלי בגין עבודתו ביום זה, ("גמול בחירות"). כמו כן, ככל שביצע בפועל שעות נוספות/כוננות/תורנות יקבל תגמול בגין עבודה נוספת, בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הרופאים.

 
הדפס
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
חיוג מקוצר
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד