הדר דף הבית בלי JCI

בטיחות וגיהות

הנהלה

מנהלת היחידה: פולינה מצר MSc Public Health
לראש העמוד לראש העמוד

תיאור

הפעילות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה נועדה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע. שלושה יעדים עיקריים מהווים את הבסיס לפעילות הענף: 

 1. עמידה בדרישות החוקים והתקנות בנושא בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה.
 2. הטמעת נושא הבטיחות והגיהות בקרב עובדי המרכז הרפואי.
 3. ריכוז, תיאום ובקרה של פעילות בתחום הבטיחות והגיהות במרכז הרפואי.

תפקיד הממונה על הבטיחות מוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות, 1996). מתפקידו של ממונה בטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לאנשי צוות הניהול בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית, ולקדם את התודעה בנושאים אלה תוך ביצוע המשימות הבאות:

 1. לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים. 
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות בתהליכי העבודה, במתקנים, בציוד ובחומרים. 
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים, 1984). 
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ולעדכנה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית בטיחות, 1984). 
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות. 
 7. לברר את סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע מתוך מגמה להפיק לקחים. 
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע. 
 9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על סיכונים בעבודה, לדווח למעביד במקרה של הפרתן. 
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולהתקין שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. 
 11. לוודא ביצוע בדיקות ומעקב בנוגע למצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה וציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין. 
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה. 
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הנדרשות בחוק, או בתקנות, ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את תוצאות הבדיקות והאמצעים שיש לנקוט בעקבות זאת. 
 14. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו, או לבריאותו של העובד ולדווח על כך למעביד. 
 15. לוודא קיום תכנית למצבי חירום.
לראש העמוד לראש העמוד

מידע שימושי

מיקום:

בניין אשפוז א', קומה ב'

 

מספרי טלפון:

04-7744779

050-7746718

 

דואר אלקטרוני:

[email protected]

 

לראש העמוד לראש העמוד
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד