הדר דף הבית בלי JCI

משרד קבלת חולים

הנהלה

מנהלת: ניני בר יעקב

סגנית מנהלת: רותי תמיר

לראש העמוד לראש העמוד

תיאור

הליך קבלת חולה למחלקה לרפואה דחופה – חדר מיון כללי

לחדר מיון במרכז הרפואי מגיעים חולים המופנים על ידי קופות החולים, צה"ל, מד"א, רופאים פרטיים, משטרה, אחות בית הספר, מעסיקים ועוד. החולים מגיעים עם מכתב הפניה למיון. ישנם חולים הפונים על דעת עצמם ומגיעים בכוחות עצמם או בליווי בני משפחה או על ידי צוות מד"א.


קבלת חולה למיון

חולה הפונה לחדר מיון נרשם בדלפק הקבלה עם הצגת תעודה מזהה ומכתב ההפניה, במקרה שברשותו כזה. הפקידה מאמתת ומעדכנת את הפרטים. במקרים שאין המטופל יכול להירשם לבדו, או במקרים שבהם מגיע המטופל למיון באמבולנס ללא מלווה, או במקרים שבהם הטיפול דחוף, ממלאת הפקידה את פרטי החולה ליד מיטתו.


תאונות עם כמה נפגעים

במקרים שבהם מגיעים לחדר המיון מספר נפגעים הפקידה מניחה על מיטות החולים גיליונות ממוספרים למילוי הפרטים על החולים, כדי למנוע עיכובים בטיפול עד להקלדת פרטיהם במחשב. לאחר מכן מוקלדים הפרטים למחשב.


תעודת זהות זמנית

חולים הפונים לחדר המיון ללא תעודה מזהה, ואינם זוכרים את מספר תעודת הזהות, המחשב מנפיק עבורם מספר זהות זמני. לאחר הצגת תעודת הזהות מעודכנים פרטי החולה.


רישום פלוני-אלמוני

חולים המגיעים במצב קשה בלא יכולת למסור את פרטיהם האישיים ואינם נושאים תעודה מזהה, או מתעורר ספק לגבי נכונות פרטיהם, נרשמים כ-פלוני-אלמוני.

במידה שמגיעים פרטים על ידי המשפחה או על ידי כל גורם אחר, המזהים באופן ודאי את החולה, מעודכנים פרטיו במחשב ובצוות הרפואי.


דיווח למשטרה

במקרים שבהם מגיעים חולים לחדר המיון לאחר תאונת דרכים, קטטה או אירוע חריג אחר, הפקידה מדווחת למשטרה ומציינת ברישומים את שם מקבל ההודעה.


חפצי ערך

חולה המגיע עם חפצי ערך, או כסף, ואין איתו בן משפחה שיכול לקחת את חפצי הערך, נלקחים החפצים על ידי פקידה בנוכחות אחות מצוות המיון. החפצים נבדקים, הכסף נספר על ידי הפקידה ואחות צוות המיון, ותכולת החפצים וגובה הכסף נרשמים בפנקס חפצי הערך. אם החולה מתאשפז, מועברים החפצים לכספת לשמירה עד לזמן שחרורו, או עד אשר מצבו הבריאותי משתפר. כאשר המטופל משתחרר מהמרכז הרפואי הוא חותם אצל הפקידה על קבלת חפציו, לאחר שבדק את תכולתם.


תיק אשפוז קודם

הפקידה בודקת במשמרת הבוקר אם המאושפז אושפז בעבר. אם המאושפז אכן אושפז בעבר, התיק מוזמן ממחלקת רשומות רפואיות. התיקים מוזמנים לרוב לחולים הפונים למיון פנימי, או על פי בקשת הצוות הרפואי במקרים אחרים.


קבלת עובד זר

עובדים זרים הפונים לחדר המיון עקב מקרה שאינו תאונת עבודה יירשמו במיון בהצגת תעודה מזהה ופרטי חברת הביטוח שבה הם מבוטחים. הפקידה תבקש אישור מחברת הביטוח לכיסוי הכספי עבור הטיפול במיון.

במקרים שבהם חברת הביטוח אינה מאשרת את כניסת המבוטח לבדיקה במיון מוסברת לרוב למבוטח הסיבה לאי האישור על ידי חברת הביטוח. אם החולה מתאשפז, הפקידה מוסרת את האינפורמציה על פרטי האשפוז לחברת הביטוח.

במקרים שבהם עובד זר פונה למיון עקב תאונת עבודה ללא טופס ב.ל.052 (טופס תאונת עבודה), הפקידה מתקשרת עם החברה שבה מועסק העובד, ומבקשת לשלוח למרכז הרפואי טופס תאונת עבודה לכיסוי כספי עבור הבדיקה.

במקרה שבו העובד הזר מגיע בליווי אדם שהינו תושב הארץ, חותם המלווה על שטר חוב מראש.


קבלת תושב משטחי הרשות הפלסטינית

עם הגעת תושב מהשטחים לדלפק המיון כתוצאה מתאונת עבודה ואין עימו טופס תאונות עבודה ונציג, הפקידה מתקשרת עם החברה-המעסיק באשר לחתימה על שטר חוב ומילוי טופס תאונת העבודה.

לתושב שטחים המגיע לחדר מיון, והסיבה אינה תאונת עבודה, מוסבר כי הבדיקה כרוכה בתשלום.

במקרה שתושב שטחים מתאשפז, הפקידה לוקחת ממנו שיק פיקדון עבור הוצאות האשפוז ומדווחת במקביל להנהלה ולקב"ט.

במקרה שלא קיים כיסוי כספי עבור האשפוז נוהגים על פי הנוהל של טיפול בתושבי שטחים: יצירת קשר עם הרשות הפלסטינית ובדיקת אפשרות העברתו של החולה לתחומי הרשות על פי הנהלים.


פטירות
                                  

שמירת הנפטר עד מועד ההלוויה

חולים הנפטרים מחוץ לבית החולים ומותם נקבע על ידי רופא מובאים לעתים למרכז הרפואי עד למועד ההלוויה. לאחר בדיקת הפרטים בתעודת הפטירה נפתח גיליון מיון מתאים למקרה זה. הפקידה מיידעת את האחות הכללית והסניטר, ועורכת את כל שאר הפעולות החשבונאיות המתבקשות עד למועד ההלוויה.


הוצאת רישיונות קבורה

חולים הנפטרים בדרך לחדר מיון או מובאים למרכז הרפואי ללא רוח חיים על ידי בני משפחה או על ידי צוות מד"א נרשמים במסוף. המקרה מדווח למשטרה ורופא מצוות חדר המיון חותם על תעודת פטירה. רישיון קבורה נכתב על ידי הפקידה לאחר אישור המשטרה לשחרור הגופה ולאחר אישור הנהלת בית החולים.

במקרה שחולה נפטר בחדר המיון בלי שידועה סיבת המוות המקרה מדווח למשטרה על ידי הפקידה. לאחר אישור מהמשטרה ומההנהלה מוציאה הפקידה רישיון קבורה.

במקרים שבהם נפטרים מועברים למכון לרפואה משפטית באבו-כביר על פי החלטת המשטרה או המשפחה ממלאת הפקידה טפסים המיועדים לכך.

 

הליך קבלת חולים לאשפוז במחלקות בית החולים ושחרורם מאשפוז

קבלת חולים דחופים

חולים יתקבלו לאשפוז דחוף רק דרך המחלקה לרפואה דחופה – מיון. הפקידה במיון תפתח כרטיס אשפוז. בשעות הבוקר נמסרים פרטי החולים שהתקבלו באופן דחוף למוקד שירותי בריאות כללית שבמרכז הרפואי. פקידת קופת החולים ממציאה למשרד הקבלה טפסי 17 עבור כל החולים חברי שירותי בריאות כללית ומצרפת את הטפסים לכרטיסי התשלום.

חולים המתקבלים לאשפוז דחוף שאינם חברי שירותי בריאות כללית מתבקשים, בזמן בשחרורם, לחתום על התחייבות עד להמצאת טופס 17 מן הקופה אליה הם שייכים.


קבלת חולים מוזמנים (אשפוז אלקטיבי)

חולים מוזמנים מתקבלים לאשפוז עם התחייבות כספית. חולים המוזמנים לאשפוז צריכים להמציא מראש התחייבות כספית מקופת חולים שבה הם חברים ואישור על מנות דם (אם יש צורך).


שחרורים

שחרור החולה לביתו

גיליון המיון נמסר לפקידה על ידי הצוות הרפואי. הפקידה משחררת את החולה במסוף לאחר הזנת הבדיקות שנערכו במיון. במקרה שלא קיימת התחייבות כספית החולה מתבקש לשלם עבור הטיפול, תמורת קבלה. פרטי המשלם והתשלום נרשמים בדף המסמכים ובמקביל בקופה הרושמת.

אם החולה לא משלם, מחתימה הפקידה את המלווה אשר משלם.


שחרור למוסד אחר

תיק המיון נמסר לפקידה על ידי הצוות הרפואי, החומר להעברה מתוך התיק מצולם על פי הנדרש.


שחרור חולים לאחר אשפוז

שחרור רוב החולים מאשפוז יתבצע על ידי האחיות בעמדות המחשב במחלקות. מאושפזים שצריכים לבצע הליך משרדי נוסף, יופנו על ידי המחלקות למשרד הקבלה במיון וישוחררו על ידי פקידות הקבלה.

חולים המופנים להשתחרר במשרד הקבלה חייבים להמציא למשרד טופס שחרור מן המחלקה. במשרד הקבלה בודקים את הפרטים, מעדכנים ומחתימים את טופס השחרור שנמסר לחולה לשם קבלת המכתב הרפואי עבור הרופא המטפל.

חולים נפגעי תאונות דרכים מתבקשים להמציא אישור מן המשטרה על התאונה כדי לגבות את התשלום מחברת הביטוח.


חיילים

אשפוז חיילים

במקרה של חיילים המתאשפזים במחלקות קיימת חובת דווח בשעות היום לר"מ 2 במרכז הרפואי, ובשעות הערב והלילה לר"מ 2 בבית חולים העמק בעפולה. הדיווח כולל בירור פרטים על מצב החייל, אבחנת האשפוז ובירור אם משפחתו יודעת על מקום הימצאו.


שחרור חיילים

שחרור חולים חיילים מתבצע כפי שמתבצע שחרור חולים אזרחים: עדכון כרטיס האשפוז שלהם בסידור כספי על חשבון צה"ל, והפנייתם להמשך טיפול בר"מ 2.

לראש העמוד לראש העמוד

מידע שימושי

מיקום:

משרדי ההנהלה

 

מספרי טלפון:

מנהלת – 04-7744238

אשנב קבלה ושחרור – 04-7744281

מיון ראשי – 04-7744396, 04-7744584

מיון יולדות – 04-7744328

 

פקס: 04-7744283

 

דואר אלקטרוני:

[email protected]

 

 

לראש העמוד לראש העמוד
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד