תהליך האשפוז

עם ההחלטה על אשפוז, יועבר סטטוס המטופל ממלר"ד למאושפז במחלקה. עם קבלת ההודעה על אשפוז, תיערך מחלקת ילדים לקבלתו של המאושפז. היערכות זו כוללת הקצאת אח/ות אישית לטיפול בילד, הקצאת מיטה בחדר מתאים. בחירת החדר תעשה על בסיס שיקולים רפואיים (לדוגמה, צורך בבידוד מגע, קיבוץ מאושפזים בעלי תחלואה דומה), תפוסת מחלקה, והתחשבות עד כמה שניתן ברצונם ונוחותם של ההורים. במהלך האשפוז יורשה להישאר הורה אחד בלבד עם הילד.

 

 

 
הדפס
הלל יפה אונליין צד ילדים
מרפאות ושירותים - ילדים
מלר"ד ילדים
מרכז חינוכי - ילדים
עבור לתוכן העמוד