סיוע סוציאלי במחלקת הילדים

העובד הסוציאלי במחלקת ילדים הוא חלק מהצוות הרב-מקצועי ומעניק שירות מקצועי.

 

אשפוז בבית חולים הוא לרוב אירוע קשה לילד/ה החולה ולבני משפחתו. האשפוז גורם לחרדה לבריאותו ולשלומו של הילד החולה, ולשינוי בלתי צפוי בסדר היום של המשפחה, ומערער את האיזון בדינאמיקה המשפחתית. תפקיד העובד הסוציאלי הוא לספק מענה נפשי לילד ולבני משפחתו במצבי משבר ודחק ולעזור בהכוונה בהתארגנות האישית והמשפחתית בתקופת האשפוז ולקראת השחרור. בתכנון השחרור, כאשר קיים צורך בהמשך טיפול והתערבות בקהילה, העובד הסוציאלי של המחלקה מתאם זאת עם גורמי הטיפול הרלוונטיים בקהילה.

 

הפנייה לטיפול העובד הסוציאלי של המחלקה נעשית הן על ידי צוות המחלקה והן ביוזמת המשפחה, וזה בנוסף לאיתור יזום של העובד הסוציאלי בכל מקרה של התרשמות מקשיים בתפקוד ההורי, חוסר התארגנות של המשפחה בעת האשפוז, וכאשר קיים חשד לילד בסיכון או במקרים של אובדנות והתנהגות סיכונית, כגון שימוש בסמים ובאלכוהול.

 

 

 העובדת הסוציאלית של מחלקת הילדים עם מטופלים

 

השירות הסוציאלי פועל לאיתור וזיהוי קטינים בסיכון (חסרי ישע) ומטפל במקרים שבהם מתעורר חשד לאלימות במשפחה (הזנחה, אלימות פיזית, מינית ורגשית). ההתערבות הסוציאלית מתמקדת בבירור והערכה פסיכו-סוציאלית לפרופיל המשפחתי ולתפקוד ההורי. בהתאם להערכה, מועבר המקרה לגורמים מטפלים בקהילה, כמתחייב על פי חוק (עו"ס לחוק ילד ונוער, שירותי הרווחה, משטרה, טיפות חלב ועוד) ונבנית תוכנית לשחרור קטין בהתאם לצרכים ולפרופיל המשפחתי.

תחום נוסף שעליו ממונה השירות הסוציאלי הוא ייעוץ למיצוי זכויות סוציאליות והפניית החולה/המטופל לגורמים מטפלים בקהילה.

העובד הסוציאלי של המחלקה מספק הדרכה הורית בנושא בטיחות בבית להעלאת ידע, מודעות ומניעת תאונות ילדים. בשנים האחרונות פועל הפרויקט "שירות אישי לבטיחות ילדים", שמטרתו קידום בטיחות ילדים ומניעת היפגעות שניונית.

 
הדפס
הלל יפה אונליין צד ילדים
מרפאות ושירותים - ילדים
מלר"ד ילדים
מרכז חינוכי - ילדים
עבור לתוכן העמוד